Името наше значи божи дар!
Днес ти желая да си все така
добър, честен и мил! Именния ти
ден аз честитя и всичко, за
което мечтаеш искам да ти
подаря!

Съдбата решила е да се родиш
и с красиво име те е дарила!
Бъди благословен, защото
твойто име значи точно туй!
Щастлив бъди, и ще бъдеш, защото
точно аз ти го желая!